Tröstblotet logo

Anmälda

Följande personer är anmälda och bekräftade:

Namn Titel
Adam Varg Barvesten Tekniktjänsteman
Agge Angusson Marskalk
Alexandra Gäddnäs Qurator
Anders Sjöberg Herr
Anna Svensson Melin Proinspektor
Annelie Johnsinius Barmästare em.
Aron Ekelin Herr
Axel Björnberg
Axel Emilsson Husförman
Bert-Inge Storck Hedersledamot
Cara Warren Källarmästare
Clara Holmberg Senior em.
Daniel Ashcroft Klubbtjänstemam
David Björkhem Proqurator
David Evertsson Köksmästare
Elin Bengtsson Tredje Kurator
Elin Melin
Elsa Brandt Senior
Elsa Hagström Pubmästare
Elsa Sjöblad Vaktchef
Emilia Olsson Pubmästare
Emma Eriksson ProQurator Social
Eric Sarkar Nilsson Redaktör / PR-Tjänsteman
Felix Lindström Andre Kurator
Filippa Wieselgren Qurator emerita
Gabriel Nilsson Vaktchef och Hyresgästernas representant på Blekingska Nationen
Hanna Josefsson Trivsel-Hanna
Ingvar Backhamre Hedersledamot och donator
Johan Dalén Ordf Stiftelsen Herulero, Q em
Johan Norén Q emeritus
Joseph Goss Kassör Sällskapet Herulerna, ProQurator em.
Karl Johnsinius Stiftelsen herulero Qurator emeritus
Katarina Backhamre Hedersledamot och donator
Kotten Forsberg Fanbärare
Ludvig Eriksson Edil
Madelene Svensson Arkivarie/Valberedare
Maja Lundgren PR-tjänsteman
Olle Brandberg Förste Kurator
Oscar Petrini Discjockey
Prasanth Mandava Köksmästare
Sebastian Kaspár Notarie
Tove Böckman Övermarskalk
Wojtek Goralczyk Notarie